Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

By Χαραλαμπία Δενδή

Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ Πηγή : digitalsme Το νέο Πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στοχεύει στην εναρμόνιση της Ελλάδας με την Αναπτυξιακή Στρατηγική της Ε.Ε. Στο αναπτυξιακό αυτό πλαίσιο 3 νέα Προγράμματα έρχονται να ενισχύσουν την ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας. Πρόγραμμα Ι: «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ»  Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση…

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

By Χαραλαμπία Δενδή

  Το νέο Πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στοχεύει στην εναρμόνιση της Ελλάδας με την Αναπτυξιακή Στρατηγική της Ε.Ε . Στο αναπτυξιακό αυτό πλαίσιο 3 νέα Προγράμματα έρχονται να ενισχύσουν την ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας .   Πρόγραμμα Ι: «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ». Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων…

Προκήρυξη 5Κ/2022

By Χαραλαμπία Δενδή

Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά Προκήρυξη 5Κ/2022 Προκήρυξη 5Κ/2022Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι δύο (122) θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Οι θέσεις των κλάδων/ειδικοτήτων…

Προκήρυξη 4Κ/2022

By Χαραλαμπία Δενδή

Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά Προκήρυξη 4Κ/2022 Προκήρυξη 4Κ/2022 Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι (120) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Ανεξάρτητη Αρχή) και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)…

Προκήρυξη 3Κ/2022

By Χαραλαμπία Δενδή

Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά Προκήρυξη 3Κ/2022 Προκήρυξη 3Κ/2022 Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων ογδόντα τριών (283) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών…