Σχετικά με Εμάς

ΔΕΝΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ :
2021-2022
Mεταπτυχιακός τίτλος «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (Νεάπολις Πανεπιστήμιο , Πάφος – Κύπρος) – Βαθμός : Λίαν Καλώς
Διατριβή: Η Ενεργειακή Μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράσινη Ενέργεια και η Σημασία του Υδρογόνου: Θεσμικό Πλαίσιο, Δυσκολίες, Προοπτικές, Υλοποίηση.
(Δίκαιο της Ενέργειας )
2015- 2019 Πτυχιούχος Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Aνοιχτού Πανεπιστήμιου Κύπρου.
Βαθμός : Λίαν Καλώς με υποτροφία
1993 Απολυτήριος τίτλος Πειραματικού Λυκείου Πατρών (Συγκρότημα Λάγγουρα)
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
2005
Αγγλικά Πτυχίο Proficiency (University of Westminster)
1999 Ιταλικά Επίπεδο Β2
ΓΝΩΣΗ Η/Υ
Πτυχίο E.C.D.L Progress Certificate
ΑΔΕΙΕΣ

 • Λογίστριας Α τάξης Αριθμός Επαγγελματικής Άδειας: 0136289
 • Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Αριθμός : 0124224/10
 • Διαμεσολάβησης σε εμπορικές και αστικές και οικογενειακές υποθέσεις Αριθμός : 3252/23

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

02/06/2023 – 30/11/2023

Eλληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Εξωτερικός Συνεργάτης για την «Υποστήριξη (Mentoring) Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίησης της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», Κ.Ε.-80360 και κωδικό ΟΠΣ 5161116

02/2022 – σήμερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΔΕΝΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Ιδιοκτήτρια www.e-enarxi.gr

Β2Β Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Συγγραφή μελέτης Σκοπιμότητας και Επιχειρηματικών Σχεδίων

Υποβολή και Διαχείριση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Δ.Υ.Π.Α κ.α)

Συντονισμός και οργάνωση συνεδρίων και ημερίδων

12/2022 – 03/2023

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Ε

Εξωτερικός Συνεργάτης – Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος

 • Παροχή Εξειδικευμένων Χρηματοοικονομικών Συμβουλών στο Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
 • Οργάνωση Δράσεων σχετιζόμενες με την προβολή της εταιρίας –( Rebranding event- Ημερίδες- Συμμετοχή εταιρίας σε Διεθνείς Εκθέσεις )

06/2013 – 15/06/2023

ΑDVENT TECHNOLOGIES Holdings Inc., (Βοστώνη, MA, ΗΠΑ)

ADVENT TECHNOLOGIES S.A (Αθήνα και Πάτρα, Ελλάδα) www.advent.energy

Ανώτερη Διευθυντήρια Λειτουργιών

 • Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας
 • Επίβλεψη των Παγκόσμιων Δραστηριοτήτων της Εταιρείας
 • Συνεργασία με Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων που αφορούσαν επιχειρησιακές δραστηριότητες και στρατηγικών στόχων του ομίλου.
 • Αναθεώρηση, διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών στον όμιλο
 • Αξιολόγηση της συνολικής επίτευξης στόχων απόδοσης των εργαζομένων βάσει συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων
 • Επικεφαλής ομάδας Οικονομικής Διαχείρισης Ευρωπαϊκών , Αμερικάνικων και Ελληνικών Επιχορηγούμενων Προγραμμάτων (Horizon, FP7, H2020, Marie Curie ,Αριστεία , Ερευνώ Καινοτομώ Δημιουργώ Α΄ και Β΄ Κύκλος, Συνεργασία κ.α )
 • Lear και Financial Signatory της εταιρίας
 • Επισκόπηση οικονομικών πληροφοριών και προσαρμογή των επιχειρησιακών προϋπολογισμών για την προώθηση της κερδοφορίας

Οργάνωση , Υλοποίηση και Συντονισμός δράσεων προβολής της εταιρίας

Επιτεύγματα στην Αdvent Technologies

Μέλος της ομάδας (7 ατόμων) που κατάφερε να εισάγει την εταιρία στη χρηματιστηριακή αγορά Nasdaq τον Φεβρουάριο του 2021 με αντικείμενο τη Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση της Ομάδας

2010-2011 (Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου 8 μηνών)

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. – Ελλάς www.dei.gr

Βοηθός Διοίκησης – Τομέας Μεγάλων Πελατών

05/2005 – 10/2009

Ευτύχιος Σπετσέρης Α.Ε. www.e-spetseris.gr

Βοηθός Λογιστή, Εμπορικό Τμήμα

10/2002 – 06/2003

THRAKI S.A

Βοηθός Λογιστή, Βοηθός Διεύθυνσης

1998- 2002

Α.Γ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε

Υπεύθυνη Λειτουργίας Οικονομικού Τμήματος του Παραρτήματος Βορειοδυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

2023 Εν εξελίξει

Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών – Επενδυτικών Σχεδίων KE.ΔI.BI.M Πανεπιστημίου Πειραιά

2023 Business Analytics Harvard Business School ( Online )

2023 Πιστοποιημένη Αξιολογήτρια-Εμπειρογνώμων Οικονομικού Αντικειμένου ΕΛΙΔΕΚ

2023 Πιστοποιημένη Αξιολογήτρια-Εμπειρογνώμων Οικονομικού Αντικειμένου ΕΦΕΠΑΕ

2023 Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια Εμπορικών, Αστικών και Οικογενειακών

υποθέσεων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ( με αριθμό μητρώου 3252)

2023 Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια – Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

2022 Διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων, ΕΣΠΑ και νέου Αναπτυξιακού Νόμου

2021 Δίπλωμα Business English (Αμερικανική – Ελληνική Ένωση)

2020 Πιστοποίηση Ειδικού Ηλεκτρονικού Εμπορίου-TUV Hellas Πιστοποίηση # P77/20/218448

2019 Πιστοποίηση ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών «Εκπαιδευτών Ενηλίκων»

2015 Δίπλωμα Αθλητικής Διοίκησης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

2013 Certified Secretary Management Assistant / Πιστοποιημένη Βοηθός Διοίκησης (Acta -Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

2023 Καλλιέργεια Ενσυναίσθησης και Κριτικής Σκέψης στο Σχολείο ( ΕΕΠΕΚ)

2007 Business Logistics , Εφοδιαστική Αλυσίδα ( Ε.Ε.Δ.Ε)

1999 Περιβαλλοντικό management (Κ.Ε.Κ Πανεπιστημίου Πατρών)

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

2023 Υποδομές και ενίσχυση της οικονομίας, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

2014 Διαχείριση του άγχους και ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία

( Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας )

ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ

Ατλαντίς

S.E.N ( SINGULAR ENTERPRISE)

SAP

Soft1

Κεφάλαιο ERP

SOFT SKILLS :

Εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες, Επίτευξη στόχου υπό συνθήκες πίεσης , Παραγωγικότητα, Πνεύμα Συνεργασίας και ομαδικότητας, προθυμία ανάληψης ευθυνών, ευελιξία, συνέπεια και υπευθυνότητα. Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα .

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ :

Μέλος Δ.Σ της Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αχαίας

Μέλος του Ναυτικού Ομίλου Πατρών και Οργανώτρια και συντονίστρια του κατασκηνωτικού Καλοκαιρινού Παιδικού Προγράμματος του Ομίλου ΑΣΤΕΡΙΑΣ από 2019 έως 2021.

Μέλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

ΧΟΜΠΥ :

Ερασιτέχνης αθλήτρια σε αγώνες δρόμου μεγάλων αποστάσεων ( τριταθλήτρια σε ερασιτεχνικές οργανώσεις στο παρελθόν ) ,

Κολύμβηση (τριταθλήτρια στα 100 μ ύπτιο σε τοπικούς κολυμβητικούς αγώνες ).